Den lille Sprogskole kommer til dig

Al undervisning tilrettelægges individuelt ud fra den enkeltes, eller gruppens, behov og målsætninger. Det vil sige, at vi i et vist omfang dækker alle fire færdigheder: Tale, lytning, læsning og skrivning men lægger fokus, hvor kursisten ønsker det.

Den lille Sprogskole ønsker at møde sine kursister, hvor de er. Et forløb starter derfor typisk med et afklarende møde, hvor jeg bl.a. kan få indtryk af

  • sproglige forudsætninger og mål
  • hvor lang tid der kan afsættes til undervisning og hjemmearbejde
  • om der skal inddrages tekster fra kursistens arbejde/interesser
  • hvor tit undervisningen skal foregå

Undervisningen foregår på arbejdspladsen, online, eller hvis det ønskes, hos kursisten.

Vi evaluerer og justerer løbende.