Priser

Prisen aftales individuelt, alt efter kursets indhold og form.

 

Afbud

Afbud skal meddeles Den lille Sprogskole pr. telefon/sms/e-mail senest kl. 18 sidste hverdag før den planlagte lektion. Ved senere afbud eller manglende fremmøde, betales der for det aftalte antal lektioner.