Oplæsninger

Hvad siger du? – Praktiske vendinger

Dit køkken

Disse mennesker vejer alle 68

Ellers

Er der nogen i din familie …

Fødselsdag

Høflighed. Fraser og smådialoger

Hovedsætninger med CA (A2)

Hvilket element passer ikke til de andre?

Hvor – i forhold til noget andet .         Højbro Plads. Tings placering i forhold til hinanden

Inversion. Birgittes bryllup | Understregede led

Kombiner trafik og trafikanter

Konjunktioner

Kortsvar, skematisk

Ligne eller se ud som om 

Lone og Peter. Morgen (Tekst + spørgsmål)

Natalia fortæller. Tekst med tal

Om eller hvis

Ordenstal – Josephines fødselsdag

Placering position -Et skema

Pronominer. Brev til moster Bitten

Tekster med spørgsmål

Tøj (Tøjstykker og overbegreber), Carolines tøj

Sammen, sammen med, alle sammen

Spørgende ledsætninger

Substantiver

Udråb

Verbet at have

Verbespillet, sætninger i nutid, sætninger i datid