Karina er sulten

Hør teksten i nutid

Spørgsmål til teksten

Hør teksten i datid