Emma er et rodehoved

Teksten i nutid:

Teksten i datid

Spørgsmål: