Løsninger til diverse opgaver

Vær opmærksom på at bruge lydene i denne afspilningsliste som facitliste og til at øve udtale, når du HAR lavet øvelserne!

Adjektiver 2 (fyld ud) |

Adverbier, kort eller lang form 1  Adverbier, kort eller lang form

Aflyse, afbestille, melde afbud

Anden, andet andre

Bestemt eller ubestemt form, cafébillede

Besværligt, hårdt, tungt

Blive eller være

Borger, indbygger eller beboer

Bånd, snor, garn…

Datid – Køretimen

Datid eller førnutid Vælg form

Derfor, fordi og hvorfor

E-form på adjektiver A-niveau | E-form på adjektiv som bestemmer

-else

-ende lex

Efter eller bagefter

Emballage

Er eller har som hjælpeverbum

Faste udtryk med farver

Forkert

Forskellig, anderledes eller anden

Gitte dyrker meget sport

Gradbøjning og sammenligning

Gøre eller lave

Hans sin 1

Hans eller sin 2

Have eller få

Hele tiden eller altid

Hente, bringe m.fl.

Hoved- og ledsætninger. Byt rundt-opgave

Hvad hedder rummet?

Hvis eller om 1Hvis eller om 2,

Hvordan eller sådan

Hvornår eller når

Irriterende eller irriteret

Kender og ved

Konjunktioner  (forbind med)

Kombiner passiv med aktiv 1

Kombiner. Sygdomme.

Kun, bare eller lige

Køkkenudstyr

Ledsætninger med fordi og centraladverbial

Lille eller lidt

Menneske, folk eller person

Modalverber A1 

Nogen, nogle eller noget

Når eller da A-niveau   | Når og da

Olsenbanden ser rødt –  Hultekst

Ord og udtryk med med -bar  | “en”| – gang |  klæde |  -lade| -nytte |  “råd” |  “sted” -stof |  -tage |   “tale”

Ord med -vise

Ord (professioner) med -ør

(at) Placere  – og hvilken position

Pronominer  |Brev til moster Bitten | Personlige: Subjekt eller ikke subjekt 

Præpositioner i forbindelse med tid

Præsens eller infinitiv

Saml ordene til sætninger

Skifte, bytte, veksle ændre m.fl.

Som, basis |Som, der eller udeladt pronomen |  Som, der, at eller tom plads 

Til eller for 1  | Til eller for 2

Tror eller synes

Udtryk med komme

Udtryk og talemåder med tal

Upræcise beskrivelser

Åbne, lukke, tænde, slukke