Løsninger til diverse opgaver

Vær opmærksom på at bruge lydene i denne afspilningsliste som facitliste og til at øve udtale, når du HAR lavet øvelserne!

Adjektiver 2 (fyld ud)

Adverbier, kort eller lang form 1  Adverbier, kort eller lang form

Anden, andet andre

Bestemt eller ubestemt form, cafébillede

Blive eller være

Borger, indbygger eller beboer

Derfor, fordi og hvorfor

-ende lex

Efter eller bagefter

Emballage

Forskellig, anderledes eller anden

Gitte dyrker meget sport

Hans sin 1

Hans eller sin 2

Have eller få

Hente, bringe m.fl.

Hvad hedder rummet?

Hvis eller om 1Hvis eller om 2,

Kender og ved

Konjunktioner  (forbind med)

Kombiner passiv med aktiv 1

Køkkenudstyr

Ledsætninger med fordi og centraladverbial

Lille eller lidt

Nogen, nogle eller noget

Når eller da A-niveau   | Når og da

Olsenbanden ser rødt –  Hultekst

Ord med -bar

Ord med “sted”

Ord med -stof

Præpositioner i forbindelse med tid

Som, basis | Som, der, at eller tom plads 

Spørgende ledsætninger

Til eller for 1  | Til eller for 2

Tror eller synes

Åbne, lukke, tænde, slukke