Diktater

Få en papir, så du kan se, hvor mange ord du skal skrive pr. sætning, eller hvilket ord du skal skrive, hvis det er en orddiktat.

Blandet 1 

Blødt d 

Diktater dikteret en sætning ad gangen.

Diktat verber på -re eller -ere

Diktatsætninger 1 

Diktatsætninger 2

Før ferien-diktat

Julediktat

Mennesker med magt – orddiktat  | Mennesker med magt Leilas tekst

Orddiktat 1 (Et ord)

Orddiktat 2

Orddiktat 3

Orddiktat 4

Orddiktat 120/1

Orddiktat 120/2

Orddiktat 120/3

Orddiktat 120/4

Orddiktat 120/5

Orddiktat 120/6

Vokal + rs Måske mest for svenskere

Æ, ø og å- diktat